AUDIO: Znsiluj Ukrajinky, pouij ochranu, smla se ena vojka do telefonu – iDNES.cz

Manelky ruskch okupant dovoluj svm mum znsilovat ukrajinsk eny, uvedla sluba s tm, e tak odr morln hodnoty nejen okupant, ale i jejich pbuznch, z nich 80 procent nyn podporuje vlku na Ukrajin.

Take ano, dlejte to tam… Ukrajinky tam. Znsilnit je, jo, je slyet, jak ena k. Zrove se smchem dodv, aby j nic nekal.

Aha. Take bych ml znsilovat a nic ti nekat? ujiuje se manel. Na to ho ena opt ujist, e me, nem ji vak nic kat. Opravdu mu? pt se mu do tetice znovu nedviv. Jo, to ti dovolm jen pouij ochranu, ukon konverzaci manelka.

Zprva o dajnm rozhovoru pichz pot, co ukrajinsk prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil rusk vojky ze znsilnn stovek en a tak ze sexulnch tok na dti.

Drogy, viagra a alkohol

Mezi otesnmi svdectvmi je i vyprvn padestilet Ukrajinky, kter ekla, e byla minul msc doma se svm manelem, kdy k n vtrhl rusk vojk.

Pod pohrkou pouit zbran m odvedl do nedalekho domu. Pikzal mi: Svlkni se, nebo t zastelm. Neustle mi vyhrooval, e m zabije, pokud neudlm, co k. Pak m zaal znsilovat, uvedla ena pro BBC, kter ji identifikovala pouze jako Annu. ena popsala tonka jako eenskho bojovnka.

Zatmco m znsiloval, vstoupili dal tyi vojci. Myslela jsem, e je se mnou konec. Ale oni ho odvedli. U jsem ho nikdy nevidla, ekla Anna, kter dodala, e v, e rut vojci svho druha zadreli.

ena uvedla, e pozdji nala svho manela s prostelenm bichem. Snail se za mnou bet, aby m zachrnil, ale zashla ho kulka, ekla listu. ena tvrdila, e kvli bojm nemohl bt jej manel pevezen do nemocnice a o dva dny pozdji svmu zrann podlehl.

Anna uvedla, e rut vojci, kte ji zachrnili ped tonkem, zstali nkolik dn v jejm dom, kde ji ohroovali zbranmi a poadovali, aby jim vydala vci svho zesnulho manela. Kdy odeli, nala jsem tam drogy a viagru. Hulili a asto byli opil. Vtina z nich jsou vrazi, nsilnci a lupii. Jen nkolik z nich je v podku, ekla.

Mil na m pistol. S pesunem Rus vyplouvaj na povrch dal znsilnn

Soused Anny sdlili BBC, e tonci pedtm znsilnili a zabili enu ijc pobl. ekli mi, e ji znsilnili a e j bu podzli nebo probodli hrdlo a ona vykrvcela. kali, e tam bylo hodn krve, uvedla sousedka Oksana. Policie pozdji pak nala pohben tlo eny bez obleen a s hlubokou eznou ranou na krku.

Nekladla odpor, aby ochrnila dt

V jinm ppad Andrij Nebytov, policejn nelnk Kyjevsk oblasti, ekl BBC, e rut vojci vstoupili do domu tlenn rodiny manelskho pru ve vku 30 let a jejich malho dtte ve vesnici asi 30 kilometr zpadn od hlavnho msta.

Znsilnn ve vlce podstupuj nebezpen potraty, k aktivistka za prva en

Manel se snail svou enu a dt ochrnit. Tak ho na dvoe zastelili, ekl Nebytov. Pot dva vojci enu opakovan znsilnili. Odchzeli a pak se vraceli. Tikrt se vrtili, aby ji znsilnili. Vyhroovali j, e pokud se bude brnit, ubl jejmu malmu chlapci. Aby ochrnila sv dt, nekladla odpor, dodal.

Vojci pak dm zaplili a ped tkem zabili rodinn psy, uvedl policejn nelnk.

Jsem dost star, abych byla tvoje matka

Dal ena, 83let uitelka v dchodu, rovn popsala, e byla minul msc znsilnna ve sv vesnici. Chytil m zezadu za krk. Zaala jsem se dusit, nemohla jsem dchat, ekla CBS News ena, identifikovan pouze jako Vera.

Znsilnn jako zbra. Vlka vytv pdu brutlnmu sexulnmu nsil

Tomu, kdo m znsilnil, jsem ekla: Jsem dost star na to, abych byla tvoje matka. Dovolil bys, aby se to stalo tv matce? Pinutil m mlet, ekla a dodala, e byla tak zbita, kdy byl jej postien manel v dom.

Kdy skonil, popadl lhev vodky. Zeptala jsem se, jestli se mu znovu oblknout. Vytkl: Ne!, ekla.

Ml m zastelit. Pla bych si, aby m zabil msto toho, co udlal, ekla Vera. Vechno m bol. Jsem ve stavu, kdy nejsem ani mrtv, ani iv. Pedtm jsem ctila radost z jara, te nectm nic. Nemm nic.

We wish to thank the author of this short article for this incredible material

AUDIO: Znsiluj Ukrajinky, pouij ochranu, smla se ena vojka do telefonu – iDNES.cz

Debatepost