Belgie m kolosln problm s kokainem, droga zaplavila antverpsk pstav – iDNES.cz

Jako teenager se v 80. letech 20. stolet Norbert Somers potuloval po antverpskm pstavu, kde jeho otec pracoval jako celnk. S nadenm projdl kolem dok na kole a neruen pozoroval piplouvajc lod.

Od t doby se pstav rozrostl v rozlehl komplex s kamiony a jeby manipulujcmi s miliony kontejner ron. Podle Somerse, kter nyn psob jako vedouc protidrogov jednotky belgick celn sprvy v Antverpch, se pstav zmnil k nepoznn, stalo se z nj toti centrum mezikontinentlnho paovn s drogami. Kokainov tsunami zav explozi. Expanduje nejen v Antverpch, ale po cel Evrop, piblil Somers.

Podle tamnch ad zabaven mnostv tto stimulan ltky ve velkch pstavech raketov narst. S tm souvis nejen zven spoteba kokainu v Belgii a Nizozemsku, ale i vt poet mrt. Celnci v Antverpch letos zadreli 100 tun kokainu, loni to bylo pitom pouhch 66 tun. To je mnostv, kter se rovn piblin dvojnsobku objemu zabavenho ped 10 lety v cel Evropsk unii.

Kokain se stv spoleensky akceptovanm

Vt poet zchyt je zsti dsledkem pandemie koronaviru. Podle odbornk na lodn dopravu se v prvnch mscch, kdy se nemoc objevila, snila kontejnerov peprava, stejn tak i poet celnk a policist v pstavech v Latinsk Americe. To poskytlo volnj ruce zloineckm skupinm, kterm se naskytla monost pepravit vce tun drogy, zejmna z Kolumbie, kde se jej vroba stle zvyuje.

Agentura Evropsk unie pro drogy (EMCDDA) tak upozornila, e se Evropa stala hlavnm tranzitnm bodem pro pepravu drog na vchod do Ruska a do asijskch a blzkovchodnch zem.

Podle odbornk je kokain v Evrop do znan mry nekontrolovan a stal se dostupnjm a akceptovanjm v socilnch kruzch, kde by byl kdysi tabu. Stle astji ho vyhledvaj i mlad uivatel.Odpovd trendm v na spolenosti, ekl Tom Decorte, profesor kriminologie na univerzit v Gentu. Je to stimulant, kter nm umouje tvrdji pracovat, vce se soustedit a lpe se vyrovnat s nepjemnmi vcmi v ivot, dodal k ltce, kterou konzumuje asi tyi miliony dosplch v Evropsk unii.

Do obchodu jsou zapojeni dlnci i celnci

Stelba, vbuchy grant a nsil jsou tak v Nizozemsku kvli vzkvtajcmu obchodu s kokainem stle astji skloovan pojmy. V ervenci byl na tak ulici v Amsterdamuzastelen novin Peter R. de Vries, kter se proslavil svmi reportemi o nizozemskm kriminlnm podsvt. Starosta Antverp Bart De Wever proto vyhlsil vlku proti drogm a vyzvalk tvrd protidrogov politice v cel Belgii. Poslen policejnch sloek vak podle Decorta vedlo k tomu, e v Antverpch msto jednotlivc psob organizovan skupiny paerk, kter jsou nsilnj.

Celnci odhaduj, e zabav asi 10 procent kokainu paovanho do Evropy, piem hlavnmi destinacemi jsou Antverpy a nizozemsk pstav Rotterdam.Zabavujeme toho hodn, ale ubliuje to njak zloincm? ekl fbelgickch celnk Kristian Vanderwaeren. Jenom v latinskoamerickch pstavech bylo letos toti zabaveno tolik kokainu smujcho do Antverp, jako v samotnm belgickm pstavu.

Kokain se asto pauje v ndobch s dalmi pedmty, napklad s banny, pomeranovm dusem nebo kvou. Nkdy se paerci tak cel dny schovvaj v kontejnerech v docch, aby mohli drogu vyzvednout. Pouvaj taktiku, kterou celnci nazvaj trojsk k.

Korupce podle celnka Somerse zashla do vech rovn dodavatelskho etzce. Do obchodu s drogami jsou zapojeni dlnci v docch a jebnci, stejn jako celn ednci a sttn zamstnanci. V antverpskm pstavu pracuje vce ne 64 tisc lid a dalch 80 tisc pracovnch mst na pstavu zvis.Kdy se podvte na mnostv lid zapojench do paovn, nkdy mte pocit, jako by v tom jeli vichni, uzavel Somers.

We would like to give thanks to the author of this write-up for this amazing material

Belgie m kolosln problm s kokainem, droga zaplavila antverpsk pstav – iDNES.cz

Debatepost