Chuligni a zlodji, o radiaci mon nevdli, popisuj Rusy v ernobylu – iDNES.cz

Byli to chuligni, k o ruskch vojcch Vasilij Davidnko, zatmco stoj vedle kontrolnho stanovit v ernobylu kolem kterho se povaluje hromada nedopalk, nbojnice ze samopal a plechovek od jdla. Byla to tk doba. Lid se boj, e by se mohli vrtit, uvedl.

Mluvil jsem s Rusy, kte projdli kolem, byli to mlad kluci ze Sibie. Ptali se m, jak se nm tu ije. Asi si mysleli, e patn, dodv pro list The Guardian Davidnko, jen je sprvcem ernobylsk prodn rezervace.

Rusk armda pronikla do zakzan zny v ernobylu 24. nora v prvnch hodinch invaze. eku Pripja pekroila z Bloruska pomoc pontonovho mostu a zamila k jadern elektrrn zakryt obm sarkofgem, kter se roku 1986 stala djitm katastrofln havrie.

Rusov obsadili ndra, odzbrojili 169 ukrajinskch gardist stecch elektrrnu a zajali 103 pracovnk zvodu. Zaloili si zde veln a jali se kopat opevnn. V ernobylu se utboila tiscovka Rus. Rizik radiace si Kreml bu nebyl vdom, nebo mu byla lhostejn, l Davidnko.

Rusy nespch zaskoil

Vtina okupant pokraovala v cest do 130 kilometr vzdlenho Kyjeva. Druh den projelo mou vesnic Prybirsk 1 700 vozidel. Potali jsme je. Nad nmi neustle ltaly bojov vrtulnky, k Davidnko.

Rusk bojov vozidla vila oblaka radioaktivnho prachu. Rut vojci podle svdk pracovali a spali v psn zakzan erven zn u msta Pripja. Vme, e poct nsledky radiace. Nkdo dve, nkdo pozdji, uvedl Jevhen Kramarenko, f Sttn agentury pro zakzanou znu.

Ruskmu konvoji se vak do metropole dostat nepodailo ukrajint vojci ho znekodnili nedaleko msta Ivankiv. J a dal mstn jsme pedvali armd souadnice neptel, l Davidnko. To umonilo domcmu dlostelectvu zamit konvoj se smrtc pesnost.

Podle ukrajinskho vojka Ivana, jen se toku na konvoj podlel, byli Rusov palbou zaskoeni. Oekvali chlb se sol a msto toho se dokali ohn a mee. Nkte v kolon vyskkali z vozidel a prost utekli, l.

Rusov na zkzu konvoje zareagovali zuiv a zaali lovit ukrajinsk piony pomhajc domcm silm. Vyslchali civilisty v m vesnici, zabavili nm mobiln telefony. Dokonce nm prohledali obleen pro ppad, e bychom tam mli ukryt poznmky. Pt mladch lid mlo v telefonech fotografie jejich tank. Odvezli je, nevme kam. U jsme je nevidli, l Davidnko.

Vzali nm i pnve, popisuje ena okupaci

Rusk armda krom elektrrny vce ne msc okupovala tak vesnice v okol zakzan zny. Pt vojk se vloupalo do zemdlsk usedlosti v Choev, kde ila osmadvacetilet Julia Michajlenkov se svou matkou a dvma dcerami, estiletou Karmilou a ron Zlatou.

enm se ped jejich pchodem podailo uprchnout do lesa, kde se schovvaly tak dlouho, dokud jedno z dt neonemocnlo. Michajlenkov se proto vydala zpt pro lky na horeku. Uvnit nala brance.

V dom byl nepodek. Vzali vechno. Zlato, mj notebook, ndob, pnve, uvedla Michajlenkov. To nevidte, e tu ij dti? Nen vm hanba, ekla dajn vojkm, kte se podle n tvili provinile, ale vci nevrtili.

Pezli nm elektrick kabel a na lednici nakrbali slva Rusku. Velmi jsme se bli, ale 31. bezna najednou odthli, popsala ena.

Kreml oznmil, e jeho vojci se sthnou z okol Kyjeva smrem na vchod, kde m v plnu osvobozen Donbasu. Z ernobylsk zakzan zny zamila vtina Rus do Bloruska, s sebou vzali ukraden vci a nkter zajat gardisty. Nevme, kde te jsou, uvedl Kramarenko.

Jeho agentura uvedla, e Rusov z elektrrny uloupili nejen potae, mc pstroje i kvovary, ale tak vyrabovali laboratoe, z nich si odnesli radioaktivn materil. Zejm si to vzali jako suvenry. V tom ppad jsou adepti na Darwinovu cenu, nebo noen takovch pedmt u sebe povede nevyhnuteln k ozen a nemocem, napsala na Facebooku.

Agentura se nyn sna v ernobylu odklzet kody. Zvod je stle bez elektiny, odchzejc Rusov zanechali v okolnch lesch drty a nlapn miny. Pt z mch zamstnanc zemelo, kdy bojovali v teritorilnch silch, dal jsou po souit s Rusy mentln na dn, uzavel Kramarenko.

We would love to thank the writer of this write-up for this amazing material

Chuligni a zlodji, o radiaci mon nevdli, popisuj Rusy v ernobylu – iDNES.cz

Debatepost