esko m prvn podezen nkazy mutac omikron, stejn jako Nmecko – iDNES.cz

Se enou, u n se provuje vskyt varianty omikron, cestovalo dalch osm lid z R. Hygienici zjiuj, zda jsou covidem nakaen, ekla hlavn hygienika Svrinov.

Mluv ministerstva zdravotnictv Daniel Kppupozornil, e jasno bude a po potvrzen ze strany Sttnho zdravotnho stavu, respektiveNrodn referenn laboratoe, kter nyn provd celogenomovou sekvenaci vzorku.

My budeme schopni toto potvrdit v moment, kdy vyjde pozitivn vsledek testu, dodal mluv.

Sttn zdravotn stav dnes informoval, e v R mme podezen na novou mutaci koronaviru omikron. Nyn laboratoe provd celogenomovou sekvenci. Teprve pak bude mon s jistotou ct, zda u ns tento typ viru je nebo zatm nikoliv, uvedl na Twitteru ministr zdravotnictv v demisi Adam Vojtch.

O mutaci omikron v esku jako prvn informovala TN.cz s tm, e jde o enu z Liberce.Dle nm dostupnch informac dan osoba uvedla, e ped nvratem do R pobvala v Namibii, sdlila mluv Sttnho zdravotnho stavu tpnka echov. Do esk republiky se mla vracet pesJAR a Dubaj.

Premir v demisi Andrej Babi uvedl, e ena je v izolaci a vechny jej kontakty se trasuj. Dobr zprva je, e tato pan je okovan, m lehk prbh a vsledek sekvenanho testu bude ztra, uvedl.

Nrodn referenn laborato vydala pokyny laboratom, jak mutace maj pednostn vyetovat takzvanm diskriminanm testem PCR. Mly by tak postupovat hlavn u ppad, kdy se lid vrtili z ciziny.

Mluv uvedla, e vlastnosti varianty omikron zatm nejsou pesn znmy. Prvn poznatky ale naznauj, e by mohla bt nakalivj. WHO ji zaadilo na seznam znepokojivch variant.

Podezen na mutaci hls i dal zem

V Nmecku byly potvrzeny prvn dva ppady nkazy koronavirovou variantou omikron. U lovka, kter se vrtil z Jihoafrick republiky, bylo detekovno nkolik mutac typickch pro omikron, uvedl v sobotu dopoledne hesensk ministr socilnch vc Kai Klose. Podezen se veer potvrdilo u dvou osob. Nakaen piletli 24. listopadu z jihu Afriky.

Vskyt mutace provuj tak v Nizozemsku, kde v ptek pistla letadla s pasary z Jihoafrick republiky. Nizozemsk ministerstvo zdravotnictv podle pedbnch zjitn odhadlo, e mezi cestujcmi me bt asi 85 pozitivnch ppad.

Dva potvrzen ppady oznmila v sobotu Velk Britnie.Nov koronavirov varianta omikron byla odhalena rovn v Itlii. Podle agentury Reuters o tom dnes informoval Italsk zdravotnick stav.

Experti variantu poprv zaznamenali v Jin Africe 9. listopadu. Omikron vykazuje mnoho mutac, kter podle vdc mon vedou ke snadnjmu penosu. Podle WHO vak potrv jet tdny, ne bude jasn, jak konkrtn dsledky mutace maj. Pedbn poznatky ukazuj na zven riziko reinfekce ve srovnn s jinmi znepokojivmi variantami.

Kvli potenciln rizikov variant koronaviru, kter Svtov zdravotnick organizace piadila eck psmeno omikron, musej ei i oban zem EU ode dneka po pjezdu do eska z pobytu v nkterch jihoafrickch sttech minimln na deset dn do izolace. Oban tetch zem bez oprvnn k dlouhodobmu pobytu v R maj vstup do zem zakzan.

Stty Evropsk unie se v ptek shodly na doasnm pozastaven vech let ze sedmi zem jin Afriky.

We would love to say thanks to the author of this article for this incredible web content

esko m prvn podezen nkazy mutac omikron, stejn jako Nmecko – iDNES.cz

Debatepost