EU se dohodla na ptm balku sankc vi Rusku, postihnou odbr uhl i dovoz – iDNES.cz

EU tak roz sankn seznam vce ne osmi stovek lid a firem, kter maj zablokovan majetek na jejm zem a zkaz cest do unijnch zem. Sankce postihnou oligarchy, initele rusk propagandy, leny bezpenostnho a vojenskho apartu a subjekty prmyslovho a technologickho sektoru spojen s ruskou agres proti Ukrajin, uvedlo francouzsk zastoupen pi EU.

Po tvrten dohod velvyslanc by vldy mly formln nov sankce schvlit v ptek dopoledne, aby mohly vstoupit v platnost jet t den. Zsadnm spornm bodem jednn diplomat byla pechodn doba, bhem n budou muset unijn zem ukonit stvajc smlouvy na dodvky ruskho uhl.

Po tlaku Nmecka, kter je nejvtm unijnm odbratelem tohoto paliva z Ruska, se podle diplomatickch zdroj pvodn navrhovan ti msce prodlouily na tyi. Moskva podle Bruselu s odznutm od unijnho trhu s uhlm pijde o tyi miliardy eur (98 miliard korun) ron. Jet o miliardu a pl eur vce m reim ruskho prezidenta Vladimira Putina pipravit dal omezen dovozu, kter se bude vztahovat na devo, cement, ale i vodku i ampask.

Rusk firmy budou mt nov zakzno astnit se sout o veejn zakzky v zemch Unie. Ta tak zmraz veker transakce a dal kontakty se tveic velkch ruskch bank vetn druhho nejvtho bankovnho domu VTB. Tyto banky pedstavuj tvrtinov podl na ruskm bankovnm trhu.

Unie ji sice v minulosti schvlila jejich vylouen z mezinrodnho platebnho systmu SWIFT, ale pm sankce jako USA i Velk Britnie dosud nezavedla.

Dosavadn historie sankc vi Rusku

Ldi zem Evropsk unie se na summitu hned prvn den invaze, 24. nora, shodli na zaveden do t doby nejtvrdch sankc proti Rusku.

Na sankn seznam, kter se postupn roziuje po rusk anexi Krymu z roku 2014, tehdy pibylo vce ne 300 poslanc Sttn dumy (doln komory ruskho parlamentu), kte navrhli uznn nezvislosti separatistickch zem na vchod Ukrajiny. Sankce postihly 27 politik, armdnch initel, byznysmen i oligarch, mezi nimi napklad ministra obrany Sergeje ojgua.

Druh balk sankc proti Rusku schvlily stty EU o den pozdji. Omezily pstup Ruska ke kapitlu a mily na energetiku, dopravu i obchod. Zashly tak 70 procent ruskho bankovnho trhu. Mly mimo jin znemonit rusk elit ukldat penze v Evrop, zakzat dodvky nejdleitjch soustek ruskm rafinerim i omezit pstup Ruska ke klovm technologim.

Vedle omezen vznamnch sektor rusk ekonomiky druh balk sankc tak zmrazil majetek prezidenta Vladimira Putina a ministra zahrani Sergeje Lavrova.

Tet balk sankc schvlila EU 27. nora a uplatovat jej zaala od 2. bezna. Jeho soust bylo mimo jin uzaven unijnho vzdunho prostoru pro rusk letadla. Rusko v reakci zakzalo vstup do svho vzdunho prostoru leteckm spolenostem ze 36 zem. EU tak vyadila ze systmu SWIFT sedm ruskch bank, zakzala prodvat do Ruska eura i jakkoli se podlet na projektech spojench s Ruskm fondem pmch investic (RDIF).

Platit zaal i zkaz en televize RT a webu Sputnik, a to kvli jejich dezinformanmu obsahu. Stty EU se 2. bezna rovn shodly na sankcch proti Blorusku za jeho podl na rusk invazi na Ukrajinu. Postihy maj dle omezit blorusk export, kter u zashly pedchoz unijn sankce vi reimu autoritskho vldce Alexandra Lukaenka.

Opaten se dotkaj 70 procent vekerho bloruskho vvozu do EU. Na sankn seznam pibylo 22 armdnch velitel i dalch lid podlejcch se na rusk invazi na Ukrajinu.

EU se pot 9. bezna shodla na uvalen dalch sankc, na sanknm seznamu se nov objevila jmna 160 ruskch politik a oligarch vetn fa leteck spolenosti Aeroflot, zet ruskho ministra zahrani Sergeje Lavrova nebo miliard podnikajcch v hutnictv, zemdlstv, telekomunikacch i farmaceutickm prmyslu.

Unijn opaten se tak po nkolika pedchozch vlnch sankc vztahovala u na 862 ruskch initel a 53 subjekt. EU se rovn shodla na zkazu exportu nmonch naviganch a komunikanch systm do Ruska. Sedmadvactka tak zmrazila platebn styk s bloruskou centrln bankou a vylouila ze systmu SWIFT ti velk blorusk banky.

tvrt unijn balk sankc vstoupil v platnost 15. bezna. Sankce zashly jednoho z nejznmjch ruskch miliard Romana Abramovie a destku dalch oligarch napojench na Putina. Unijn zem rovn zakzaly vvoz luxusnho zbo vetn aut i jakkoli investice do rusk energetiky.

EU u kad skupiny stanovila rzn prh, po jeho pekroen je vc povaovna za luxusn. Zatmco napklad u alkoholu je to 300 eur (7 300 korun), u aut 50 tisc eur (1,21 milionu korun). Do Evropy se nesm dovet rusk ocel i elezo. Sedmadvactka tak zakzala jakkoli transakce s nktermi ruskmi sttnmi podniky nebo poskytovn ratingovch slueb vem ruskm subjektm.

Potrestno bylo i devt zbrojaskch firem dodvajcch zbran a dal vojensk vybaven pouvan ruskou armdou k agresi proti sousedn zemi. Konen ve tvrtek se zstupci zem EU shodli na ptm balku protiruskch sankc.

We would love to give thanks to the writer of this short article for this outstanding material

EU se dohodla na ptm balku sankc vi Rusku, postihnou odbr uhl i dovoz – iDNES.cz

Debatepost