Evropa zavede povinn denn dlnin znmky. M to vak emisn hek – iDNES.cz

Lehce pes 7 hodin a 750 kilometr dojezdov vzdlenosti po dlnicch dl esko od Jadranu. Co je asi ten hlavn dvod, pro si v sezon stihne tuto etapu pes pl milionu ech, kte sem vyr na pobytovou dovolenou. Aby, jist ke sv nelibosti, museli na zem skoro kadho tranzitnho sttu, jm jen projdj, eit poizovn dlnin znmky, kterou ani nesta plnohodnotn zuitkovat.

Dv a pl hodiny jednosmrn jzdy po rakousk dlnici se dosud neobelo bez dlnin znmky alespo t nejni denominace, tedy desetidenn, za 9,60 eur. Nejlevnj dlnin znmka ve Slovinsku, kterm se pi cest k moi skuten jen mihnete, byla sedmidenn za 15 eur. A platilo, e pokud jste do Chorvatska jeli na dvoutdenn dovolenou, poteba byly vdy dv. Protoe dvoumsn za 28,2 eura v Rakousku a msn ve Slovinsku za 30 eur se vn nikomu nevyplatila. A vzt to zajkou pes Maarsko? Desetidenn tiket v pepotu za 17,1 eura rozhodn nepot, s tm, e vs jet zkasruj za dlnici na Slovensku.

Zmna je mince o dvou stranch

To, e nastaven platnost dlninch znmek, elektronickch i tch lepench, dost nehezky diskriminuje idie, kte evropskmi stty na sv trase jen projd, nen nic objevnho. Novinkou, a d se ct potujc, je zmna pstupu Evropskho parlamentu. Ten toti ve tvrtek 17. 2. prohlasoval a schvlil novou smrnici, poplatnou pro vechny lensk zem unie. Jejm clem je zruen povinnch vcedennch poplatk tam, kde je mon je nahradit platbou za jednodenn tranzit.

Jinmi slovy, po dlouhch letech planch debat zanou v Evrop konen platit jednodenn dlnin znmky.

Pokud u balte na dovolenou, sv naden oekvn zatm pibrzdte. K zaveden novho systmu jednodennch dlninch znmek do praxe m toti dojt do dvou nsledujcch let, a nezd se, e by s tm jednotliv stty pospchaly. I letos tedy budete platit za prjezd nkupem vcedenn znmky, stejn jako dosud.

Elektronick

Komplikujcm faktorem me bt i to, e si o vjimku z nov smrnice mohou zadat stty, kter si dokou vyargumentovat, e by zaveden novho zpoplatnn bylo finann nemrn s pihldnutm k oekvanm ziskm. Co by mohl bt zrovna ppad naich rakouskch soused, kterm na drbu dopravn st vlety za alpskm lyovnm anebo prjezdy do Chorvatska slun pispvme. Zmn, akcelerovanch novou smrnic, bude vc.

Lep zprvy jenom pro nkoho

Napklad se vrazn promn silnin poplatky pro nkladn vozidla, a to namsto asov termnovanho, formou znmek, na zpoplatnn podle ujet vzdlenosti, formou mtnho. Aktualizovna byla i pravidla pro autobusy a dodvky, vyuvajc silnice transevropsk dopravn st, tzv. TEN-T. U tch by ml do osmi let systm mtnho pln nahradit znmky.

ilustra
ilustra

Zruen dlninch znmek pro tk vozidla sjednot systm, kter je v souasnosti pli rozttn. Podpome tm tak, aby svt dopravy pouval ekologitj vozidla, k zpravodaj Evropskho parlamentu, Giuseppe Ferrandino.

Evropsk parlament dle v tiskovm prohlen uvd: Clem tto smrnice je uspodn pravidel a zmna systmu poplatk, kter jsou v tuto chvli zaloeny na ase. Nov bude nutn brt v potaz tak skuten ujet kilometry. Nov pravidla tak potaj s tm, e dlnin znmky uren pro osobn auta budou smrnic cenov zastropovan, aby byl zajitn spravedliv pstup i k obasnm idim.

Jak u to tak ovem s novmi smrnicemi bv, jednu formu diskriminace pohotov odstrauj, a dal zavd. Slu dobrho a iroce danho npadu s jednodennmi dlninmi znmkami sniuje to, e EU navrhuje rzn sazby za jednodenn znmky. Odlien podle toho, kolik emis v vz produkuje. Se starm moukem vs tedy jednodenn dlnin znmka bude nejsp stt vce, ne kdy pojedete s hybridem i e-autem, produkujcm mn ne tabulkovch 50 g CO2/km.

Cesta na dovolenou k Jadranu by vm tedy nakonec pln levnji za dv lta vyjt nemusela, pokud pojedete neekologickm vozem.

Aktuln je nejlevnj esk dlnin znmka s nejkrat platnost za 310 korun. Ron vyjde na 1500 korun, ticetidenn na 440. Ministerstvo dopravy opakovan slibuje jejich zdraen, aktuln ovem f resortu oznmil, e ceny zstanou na stejn rovni i v ptm roce. Sttn fond dopravn infrastruktury zatkem loskho prosince uvedl, e za rok prodeje dlninch znmek v nov elektronick podob si nejvce motorist poizovali ron (2 812 889 ks), desetidenn (2 315 445 ks), nejmn msn (620 929 ks) znmky. Podle Zdeka Lokaje, experta z Fakulty dopravn VUT se ned ekat, e by denn znmka stla desetinu desetidenn. Podle Lokaje je realistick odhad ceny na rovni 150 a 200 korun. Do stky je toti teba zapotat tak fixn nklady na provoz a sprvu systmu, ztovn plateb anebo kontroln mechanismy na dlnicch, vysvtluje.

We wish to say thanks to the author of this article for this awesome web content

Evropa zavede povinn denn dlnin znmky. M to vak emisn hek – iDNES.cz

Debatepost