Kaczyski obvinil Rusko z leteck tragdie u Smolenska, pedlo dkazy – iDNES.cz

Delegace, sloen z vysoce postavench pedstavitel polsk politiky a armdy, letla v dubnu 2010 do Smolenska, aby v nedalek Katyni uctila pamtku tisc polskch dstojnk, povradnch v sovtskm zajet. Letoun havaroval v hust mlze pi pistvn na smolenskm letiti. Nsledn vyetovn odhalilo chyby posdky a podle polskho nzoru i dispeer ruskho letit.

Netst se stalo zlomovm okamikem polsk politiky: konzervativci v ele s Jaroslawem Kaczyskm obviovali tehdej liberln vldu z nedbalosti pi pprav nvtvy a nedostatenho vyetovn. Rusko vekerou odpovdnost za katastrofu svalilo na Polsko, pipomnla agentura AFP.

Opozin mdia pipomnaj, e vlda PiS nedokzala od podzimu 2015, odkdy je u moci, pedloit hodnovrn dkazy pro tvrzen, e leteck netst bylo atenttem.

Dnes vme, co se stalo. Mme odpovdi. Budou pedloeny veejnmu mnn, ekl pedseda polsk vldnouc strany Prvo a spravedlnost (PiS) Kaczyski podle televize TVN 24 na shromdn tisc lid k vro katastrofy ped prezidentskm palcem ve Varav. To je ta zmna, o kter jsem chtl prv dnes, na 12. vro katastrofy, na 12. vro tohoto zloinu, hovoit, dodal.

Mnoho z ns mlo v mysli a v srdcch velk pochyby. Velice mnoho lid vdlo, e to nen pravda, e cel pbh, kter jsme slyeli oficiln, nem s pravdou nic spolenho. Ale je velk rozdl mezi mt pedtuchu, dokonce bt hluboce pesvden, a mt dkazy, mt vyerpvajc, dslednou odpov na otzky, co vedlo k t tragdii, dodal.

V poslednch tech letech dolo podle Kaczyskho k velk zmn pi objasovn okolnost katastrofy. A tato zmna vyplv nejen z kontextu doby, z vlky na Ukrajin a neslchanch zloin, kter potvrzuj, e Rusko se nemn a rusk postkomunismus je stejn zloinn jako komunismus.

Shromaovn dkaz trvalo roky

Za nesmrn obtn oznail shromdn dkaz, kter trvalo roky. Dnes vme, co se stalo. Mme ty odpovdi. Mme tu odpov, poprv plnou, dslednou, odpovdajc na vechny otzky, a tak ovenou rznmi stedisky, a to i mimo Polsko, prohlsil. e o tom bude v ptch dnech i tdnech. Bude to pedloeno veejnmu mnn, dodal.

Zdraznil, e jeho bratr Lech dokzal dlat politiku, kc rusk plny, kter dokzal rozifrovat, popsat i pedvdat. A ml odvahu pomoci Gruzii, vlc s Ruskem v srpnu 2008. V zjmu Polska i svobodn Evropy je podle Kaczyskho nutn nastolit otzku o odpovdnosti za zloin a jak se m zachzet s tmi, kte pijali rozhodnut a ti, kte je vykonali, a to jak tady v Polsku, ale pedevm tam v Rusku.

Je to otzka, zda budeme nadle svobodn, anebo budeme t pod hrozbou teroru teroristickho, banditskho sttu, prohlsil a varoval, e to, co se dje na Ukrajin, se me dt i v Polsku, a nejen tam, ale i v Pai, Berln a mu.

Kaczyski vyzval k mobilizaci pi obran Ukrajiny

Zbablost a hloupost vdy prohrvaj, a to v Moskv dokou vyut, ekl a vyzval celou svobodnou Evropu k velk mobilizaci pi obran Ukrajiny, pi obran svobody. Soust tto obrany by bylo bt i definitivn objasnn smolensk katastrofy a postaven vech pachatel ped soud. To je cl, kter musme splnit, zdraznil.

Opozin list Gazeta Wyborcza napsal v komenti, e Kaczyski poprv veejn prohlsil, e m nezbytn dvody o smolenskm zloinu a smolenskm atenttu, kter se stal v zjmu Moskvy. Akoliv jmno ruskho prezidenta Vladimira Putina bhem Kaczyskho projevu nezaznlo, vem je jasn, e ml na mysli ruskho dikttora, kdy hovoil o postaven pachatel ped soud.

Dnes vichni chtj ztovn s Putinem za genocidu, jakho se dopout na Ukrajin. Kaczyski k vlenm zloinm pidv Putinovi smolensk zloin a chce, aby se cel Evropa zmobolizovala a postavila Putina ped soud. Kaczyski prost vyuv drama na Ukrajin, aby ukzal a potrestal ty, kte podle jeho nzoru zavinili katastrofu z 10. dubna 2010, pi n zahynul prezident Lech Kaczyski a 95 dalch lid. Protoe ten, kdo nen s nmi ve vci Smolenska, ten je s Putinem, napsal denk.

We would love to thank the writer of this article for this remarkable content

Kaczyski obvinil Rusko z leteck tragdie u Smolenska, pedlo dkazy – iDNES.cz

Debatepost