Mnoz ns volili jako nejmen zlo, ekl premir Fiala na kongresu ODS – iDNES.cz

Volili ns proto, e jsme jim pili jako v tu chvli nejmen zlo. Nejmen zlo z tch, kterm esk republika v poslednch letech el. Prost si ekli, e zavou oi a jet jednou to s nmi zkus. To musme mt na pamti. Kad z ns. A podle toho se musme chovat. Ve vld, v krajch, v parlamentu, ale i v mstnch zastupitelstvech, nabdal kolegy pedseda vldy.

Vlka ohrouje i ns, pokud se agresora nepoda vas zastavit

V projevu na kongresu se Fiala vyjdil k vlce, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajin, j se esko sna pomhat. Vlka ohrouje i ns, pokud se agresora nepoda vas zastavit, ekl premir.

Sotva jsme se vyrovnali s vlnou omikronu a ve vysokm tempu dokzali pipravit a prosadit protiinflan rozpoet, Evropu zashla vlka, uvedl pedseda vldy ve svm projevu.

Investovat do na obrany se vyplat, ekla i ministryn obrany Jana ernochov. esko podle n zatm Ukrajin dodalo vojensk materil v hodnot 1,1 miliardy korun. V tchto dodvkch budeme pokraovat, uvedla na kongresu ODS.

Musme init maximum pro to, aby ukrajinsk strana byla siln a neptele porazila, je to nam bytostnm zjmem, protoe vme, e na Ukrajin se bojuje i za ns, ekla ernochov.

Bojuj i za ns, my to dobe vme, ekl Stanjura

Podobn se vyjdil i ministr financ a prvn mstopedseda ODS Zbynk Stanjura. Bojuj za ns a my to dobe vme, prohlsil. Vad mu, kdy nkte lid zpochybuj ptitiscikorunov pspvek uprchlkm, ukrajinskm matkm s dtmi, zatmco ukrajint mui bojuj proti ruskmu agresorovi.

Podle premira Fialy je tstm, e se vlda neopr ani o populisty, ani o prorusk extrmisty. Splnil jsem to, k emu jsem se vm zavzal ped dvma lety, ekl delegtm Fiala.

esk republika m opt slunou demokratickou vldu, uvedl premir, kter bude v sobotu obhajovat svj post pedsedy strany. Stejn jako prvn mstopedseda ODS a ministr financ Zbynk Stanjura nem Fiala protikandidta. Ve veden ODS naopak kon f Sentu Milo Vystril.

Zemi se podailo ubrnit ped destrukc ze strany populist a extrmist, ekl premir

Na kongresu v ptek Fiala zrekapituloval spchy, jich pod jeho vedenm doshla ODS. V krajskch volbch zskala o polovinu vce mandt a tyi posty hejtmany, v Sentu dokzala vytvoit nejvt klub a zskala post fa horn komory parlamentu pro Vystrila.

Hlavnm spchem bylo vtzstv v jnovch volbch, po nich ODS odstavila od vldy ANO Andreje Babie,

Slbil jsem dt do voleb takovou formaci, aby nepropadly hlasy stedopravicovch voli a jsem rd, e jsme do toho li SPOLU, ekl pedseda vldy. Pipomnl, e slbil stran ubrnit zemi ped destrukc ze strany populist s extrmisty a konec polokomunistick vldy. To se nm povedlo, prohlsil premir.

Bvalou vldu kritizoval za innost pi epidemii covidu-19. Vyli jsme z pandemie se stamiliardovmi dluhy, z nich bohuel vznamn st byla rozhzena minulou vldou Andreje Babie na vdaje, kter s pandemi vbec nesouvisely, ekl Fiala. Kabinet Andrej Babie znal podle nj pi epidemii jen pedraen nkupy a lockdowny.

Prozrad ODS, koho chce na Hrad?

Obant demokrat by na kongresu, jeho podtitulem je heslo Vme v budoucnost, teoreticky mohli mluvit i o tom, kdo by ml bt ptm prezidentem. Mandt Miloi Zemanovi kon pt rok v beznu. Toto urit nebude, ale peliv pracujeme na tom, abychom mli kvalitnho kandidta, uvedl pi pchodu na kongres premir Fiala.

Jako vzvu by mli obant demokrat vzt podle pedsedy Sentu Miloe Vystrila zvolen prezidenta, kter by se za dva roky zastnil kongresu ODS.

Politici ODS maj ambici najt kandidta, kter by ml podporu bu cel vldn koalice, nebo aspo koalice SPOLU, a ml by relnou anci porazit v prezidentsk volb fa ANO Andreje Babie. Ten sice kandidaturu na Hrad zatm nepotvrdil, ale politici nap spektrem s n potaj.

Najt takovho spolenho kandidta se zatm vldn koalici nepodailo, i proto, e jej pozornost se sousted v poslednch tdnech na problmy souvisejc s vlkou proti Ukrajin, kterou rozpoutalo Rusko, zejmna na een uprchlick vlny z Ukrajiny.

V minulosti byla z politik ODS v souvislosti s prezidentskou volbou zmiovna jmna fa Sentu Miloe Vystrila, kter na kongresu skoni ve veden ODS a na podzim ho ek obhajoba kesla v horn komoe paralmentu, sentorky Miroslavy Nmcov i europoslance a mstopedsedy ODS Alexandra Vondry.

Fiala dv svou kandidaturu na Hrad vylouil

Premir Fiala v noru monost, e by kandidoval na Hrad, odmtl. Pede mnou je cel adu kol v ele vldy a jsem odhodlan je uskutenit. Prezidentskou kandidaturu skuten nezvauji. Co se tk kandidt na prezidenta, vedeme o tom jednn, vm, e se nm poda najt dobrho kandidta, kter bude mt podporu minimln koalice SPOLU, uvedl pro iDNES.cz pedseda vldy.

Kdo na Hrad za koalici? Jak plny maj premir Fiala, Vystril a Nmcov

V ptek Fiala i ministi za obansk demokraty a lenov veden ODS vystoupili s projevy.

V sobotu v hale O2 Universum, kde ped asem bylo velkokapacitn oekovac centrum a bn se tu konaj spe koncerty, vystoup ped volbou veden ODS jako host fov dalch vldnch stran a tak ukrajinsk velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Kongres byl pvodn plnovn na polovinu ledna, ale ODS ho odloila kvli opatenm proti en koronaviru. Pi kongresu si obant demokrat pipomenou losk tict vro vzniku strany.

We wish to give thanks to the author of this short article for this incredible content

Mnoz ns volili jako nejmen zlo, ekl premir Fiala na kongresu ODS – iDNES.cz

Debatepost