Moravu zasypal snh, komplikuje dopravu. V noci se me tvoit nled – iDNES.cz

Na celm vchod eska vetn nich poloh od ptenho dopoledne intenzivn snilo. Jedn se pevn o tk mokr snh, kter rychle roztv. Ve vych polohch se vak dr dle a tvo rozbedlou vrstvu. Nejvce snhu napadlo na jin a stedn Morav, a 10 centimetr. Na horch nen snhu o moc vce, protoe tam snen dorazilo pozdji. Teploty se pohybuj kolem nuly.

V polohch pod 400 metr nad moem se o vkendu oekvaj hlavn smen srky, v nedli pevn deov. Na horch by mohlo nadle snit. Od pondl se budou objevovat snhov pehky po celm zem R, informoval esk hydrometeorologick stav (HM).

Hlavn v noci a brzkch rannch hodinch meteorologov varuj ped nledm, kter by mohlo opt komplikovat dopravu.

Na silnicch se kvli snen zaala v nkterch secch zhorovat sjzdnost.Bhem nkolika hodin od zhoren poas policist evidovali destky nehod, uvedl policejn mluv Petr Vala. lo pedevm o drobn kolize v mench rychlostech, kdy idi nestihl vas zareagovat na dn ped nm.

Nkolik voz skonilo i mimo silnici, napklad u Boskovtejna na Znojemsku, Orlovic na Vykovsku, Kobeic u Brna nebo u Suchohrdel na Znojemsku. U vnjch zasahovali i hasii, v nkolika ppadech pevraceli vz zpt na kola i jej vytahovali z pkopu.

Dlnice jsou podle silni mokr po chemickm oeten. Se zvenou opatrnost jsou sjzdn i silnice nich td na Blanensku, Vykovsku, Znojemsku, Brnnsku a tak v Brn. Na Vykovsku je pro kamiony uzaven silnice mezi Drnovicemi a Podomm.

Podle provoznho editele Brnnskch komunikac Jana Klitince ve mst vyjelo vech 21 posypovch voz firmy. Zrove upozorujeme idie na nutnost opatrn jzdy, a to zejmna ve ve poloench oblastech msta Brna, uvedl editel.

Celodenn snen komplikuje dopravu tak v Moravskoslezskm kraji. Na nkolika mstech zablokovaly uvzl kamiony silnice. TK to odpoledne ekla mluv moravskoslezsk policie Zlatue Viakov.

Kamion zablokoval silnici I/11 z Rmaova na Bruntlsku ve smru na umperk. Kamion je nap silnic. Na msto dorazil sypa, uvedla Viakov. Okolo 18:00 se podailo provoz obnovit. idii ale mus bt opatrn.

Podobn situace je i na silnici I/57 mezi Fulnekem a Vrchy na Novojinsku. Tam je silnice namrzl a uvzly na n kamiony. Komunikaci jsme uzaveli. Provoz tam bude zastaven, dokud vozovku silnii neoet, uvedla Viakov.

Pro nkladn auta s vhou nad 12 tun je a do 29. listopadu uzavena silnice Ostravice-Bl na Frdecko-Mstecku. sek silnice je v zimnch mscch problematick, protoe s ohledem na ochrann psmo pehrady ance tam silnii nesmj pouvat sl, ale jen inertn materil. Kamiony tam pak na ujednm snhu asto uvznou a komunikaci mc k esko-slovensk hranici zablokuj.

Dodala, e policist eviduj zatm 16 koliz, kter s poasm jednoznan souvisej. Nehody policist e hlavn na Bruntlsku.

Od odpoledne hasii Olomouckho kraje likvidovali nsledky nehod, pi nich idie pekvapilo snena kluzk vozovka. S nejvt pravdpodobnost to souvis se snhovou pokrvkou. Jednalo se o zhruba sedm nehod. Ti jsou na Perovsku v elatovicch, Vlkoi a Kojetn, uvedla tiskov mluv Hasiskho zchrannho systmu Olomouckho kraje Lucie Balov.

Problmy se vyskytly tak v nejvych oblastech Orlickch hor, kde silnice pokrylo nebezpen nled. Ti vn dopravn nehody se staly ve ve poloench oblastech Pardubickho kraje, kde dnes snilo. est lid se pi nich zranilo, jeden lovk zemel.

seky silnice I/35 u Svitav a komunikace I/14 u esk Tebov na Orlickostecku budou po dobu odstraovn nsledk zaven. TK to dnes odpoledne ekla policejn mluv Markta Janovsk. Dal dopravn nehody, na n mlo vliv poas, jsou bez zrann.

Kvli prvnmu snen, kter zaalo odpoledne tak na Vysoin, eili dnes policist pes 40 dopravnch nehod. Kvli problematick sjzdnosti pijali policist odpoledne tak asi 60 telefont, uvedla mluv police Dana rtkov krtce ped 18:00. Nehody se podle n zatm obely bez zrann. Podle dispeera krajsk sprvy a drby silnice Romana Hubenho je v ternu 80 sypa. Snen postupn zashlo cel kraj a po jeho zpadn hranici.

We wish to say thanks to the author of this write-up for this remarkable content

Moravu zasypal snh, komplikuje dopravu. V noci se me tvoit nled – iDNES.cz

Debatepost