Nen rozhodnuto, v Macron. V druhm kole se ek tsn duel s Le Penovou – iDNES.cz

Macron po oznmen odhad podkoval vem, kte ho volili, a podal Francouze, aby v druhm kole zabrnili krajn pravici v pevzet moci. Doufm, e pesvdm ty, kte volili jin kandidty. Jet nen nic rozhodnuto. Podbzen se populismu a xenofobii, to nen Francie, uvedl.

Macron vzkzal, e je pipraven naslouchat vem lidem, kterm jde o spch Francie. Debaty, kter v nsledujcch dvou tdnech povedeme, jsou rozhodujc pro nai zemi a pro Evropu Jsem pipraven vymyslet nco novho, s clem shromdit rzn pesvden a rzn priority, dodal.

Francouzsk prezidentsk volby – specil iDNES.cz

Le Penov ve svm vystoupen slbila, e pokud v druhm kole zvtz, d Francii za pt let do podku. Spravm etn zlomeniny, sociln, zemn, institucionln. Zajistm nrodn nezvislost, kontrolovanou imigraci a obnovm bezpenost pro vechny, prohlsila. Vyzvala Francouze vech pvod, aby ji volili a pomohli Francii ke zmn, kterou potebuje.

Mou ambic je sjednotit Francouze a udlat Francii opt velikou, dodala s tm, e lidem zajist dstojn bydlen a zdravotnickou pi dostupnou pro vechny.

Podle dosavadnch projekc skonil na tetm mst levicov kandidt Jean-Luc Mlenchon se ziskem 20 procent hlas. Za nm se 7,2 procenta hlas nsleduje krajn pravicov komenttor Eric Zemmour. Pt je republiknka Valrie Pcresseov, pro kterou se rozhodlo pt procent voli.

Pcresseov ji oznmila, e ve druhm kole podpo prezidenta Macrona. Chce tak zabrnit nstupu Le Penov k moci a nslednmu chaosu. Mm hlubok starosti o budoucnost na zem, jeliko krajn pravice nikdy nebyla tak blzko tomu ji ovldnout, uvedla Pcresseov.

Macrona podpoili i kandidt Zelench Yannick Jadot a socialistka Anne Hidalgov, kte rovn kon v poli poraench. Pro Socialistickou stranu je vsledek voleb stejn jako pro Republikny tristn a je potvrzenm stupu z pozic, kter ob tradin strany, je po desetilet dominovaly francouzsk politice, zaily ji ped pti lety.

Mlenchon prohlsil, e Le Penov by ve druhm kole nemla dostat jedin hlas. Zemmour naopak sv volie vyzval, aby Le Penovou podpoili. Podobn jako Pcresseov znan zaostal za pedvolebnmi przkumy.

Macron soupee, kte se proti Le Penov vymezili, ocenil. Nkte to dlaj proto, aby zastavili krajn pravici. Respektuji to, ekl. Chci jej pznivce v nsledujcch dnech pesvdit, e n pln oproti plnu krajn pravice reaguje o poznn solidnji na jejich obavy a na dnen vzvy, ekl.

Druh kolo me bt tsn

Pokud by konen vsledky odpovdaly projekcm, kter vychz tak z ji setench hlas, znamenalo by to pro Macrona i Le Penovou lep vsledek ne ped pti lety, kdy se dvojice rovn utkala v rozhodujcm kole volby. Tehdy Macron zvtzil se ziskem kolem dvou tetin hlas, letos se oekv vyrovnanj souboj ne na jae 2017.

Podle nedlnch vsledk przkumu agentury Ipsos jej hodl volit 54 procent Francouz, zatmco Le Penovou 46 procent, agentura Ifop dokonce odhaduje jeho podporu pro druh kolo na 51 procent.

Prbn aktualizovan odhady pednch francouzskch agentur pro vzkum veejnho mnn pisuzovaly Macronovi v prvnm kole vtzstv asi o pt procentnch bod se ziskem okolo 28 procent odevzdanch hlas. Macron se krtce ped jedenctou veer dostal tak do veden v oficilnm stn hlas, kde zskal 27,4 procenta hlas a Le Penov 25,5 procenta.

Nzk volebn ast

Ti hodiny ped koncem hlasovn dosahovala ast voli 65 procent a nadle zaostvala za rokem 2017, kdy mlo ve stejn fzi odvoleno 69,4 procenta voli. ast ale podle erstvch odhad peshla rekordn nzk slo z roku 2002, kdy ast v tto fzi inila 58,45 procenta voli.

Informace o volebn asti se oekvala s naptm, protoe mohla vrazn ovlivnit anci na postup jednotlivch kandidt. Przkumy pedpovdaly, e zjem voli hlasovat me bt ni, a to i kvli kampani, kterou poznamenala i pandemie nemoci covid-19. Hlasy mohlo odevzdat a 48,7 milionu voli.

Podle denku Le Monde volebn ast stahoval dol nezjem Paan a voli na Korsice. V irm centru hlavnho msta do 17 hodin odevzdalo hlasy 52,17 procent prvoplatnch voli, na pedmst Seine-Saint-Denis to bylo jet skoro o pl procentnho bodu mn. V jihozpadnm departementu Dordogne naopak do stejnho asu pilo odvolit 75 procent mstnho elektortu.

Pesto se u nkterch volebnch mstnost v Pai tvoily fronty na vce ne hodinu, hlsili komenttoi ve zpravodajstv franceinfo. Zstupy lid v podveer ekaly tak ped sdly volebnch tb pednch kandidt. Prezident Macron napklad strv volebn veer v jednom z pavilon na vstaviti u Porte de Versailles jihozpadn od plnho centra francouzsk metropole.

Hlasovn v pevninsk Francii zaalo v osm hodin rno. V nkterch zmoskch zemch Francie se hlasovalo u v sobotu.

U bhem prvn poloviny hlasovacho asu odevzdalo sv hlasy vech dvanct kandidt. Jako posledn tak uinil Macron, kter odvolil na severu Francie v departementu Pas-de-Calais. Ve stejnm regionu odvolila i Le Penov.

Hlava sttu v podstat vynechala tradin kampa a nezapojila se napklad do televiznch debat se soupei, zatmco upednostnila diplomatick snahy kolem invaze Ruska na Ukrajin. Volie ale podle analytik vce trp narstajc ivotn nklady, co je tma, kter cel tdny akcentovala Le Penov.

We want to thank the author of this post for this outstanding web content

Nen rozhodnuto, v Macron. V druhm kole se ek tsn duel s Le Penovou – iDNES.cz

Debatepost