Oi a ui nad Ukrajinou. Situaci sleduj i legendrn pionn stroje U-2 – iDNES.cz

Nejen Ukrajinu, ale Blorusko, Pobalt nebo ern moe posledn tdny prakticky nepetrit sleduje ohromn mnostv spojeneckch zpravodajskch letoun.

Jejich pohyb lze sledovat takka v relnm ase pomoc veejn dostupnch aplikac pro sledovn leteckho provozu. To, e jsou pod rznmi kdovmi oznaenmi na civilnch radarech vidt, pak svd o tom, e spojenci sami chtj, aby o jejich ptomnosti vdla nejen veejnost, ale pedevm Rusko.

Akoliv prostedky pro sledovn let nejsou zcela pesn a mohou bt nchyln i k falovn, z velkho mnostv dat z posledn doby je jasn, e NATO a dal stty velmi peliv sleduj pohyby ruskch sil s clem neustle doplovat a roziovat zpravodajsk informace.

Dky rznorod flotile letoun vetn tch bezpilotnch maj spojenci velmi podrobn zprvy o postupu ruskch invaznch vojsk. Jen minul tden od nedle do tvrtka lo nejmn 80 zpravodajskch let.

A plejda pouvanch stroj je skuten pestr.

Prastar ale efektivn dmy

Na prvnm mst je poteba jmenovat legendrn stroje U-2s, jejich nasazen zvaovali amerit velitel u po rusk anexi Krymu v roce 2014. Nyn operuj z britsk zkladny ve Fairfordu minimln od potku nora nejastji pod volacmi znaky BLACK01 a , BLACK02. Letouny by mly patit k americkmu 9. przkumnmu kdlu s mateskou zkladnou Beale v Kalifornii.

Starty i pistn ve Fairfordu zachytili v noru letet nadenci.

Ikonick stroje studen vlky, kter jsou ve slub pes edest let a peily nkolik pokus o vyazen, maj dky svm senzorm schopnm rozpoznat minu z vky 20 kilometr a zaznamenat obrovsk mnostv komunikace nad sledovanm zemm stle znan potencil dodvat dleit informace napklad o rychlch pesunech i koncentraci ruskch sil u hranic spojenc.

Podle leteckch expert vak nen pravdpodobn, e by letouny U-2 znovu peltvaly nad ruskm ruskm zemm jako kdysi. Spe sleduj zjmov oblasti z bezpen vzdlenosti.

Dodnes je U-2 povaovn za nejspnj pionn letoun historie. Letadlo patilo k nejpsnji utajovanm zbrojnm projektm a spadalo sten do psobnosti CIA.

U-2 “Dragon Lady bylo vyvinuto v padestch letech 20. stolet v takzvanch Skunk Works firmy Lockheed.

Spojen stty stroje vyuvaly k tajnm pionnm letm nad zemm tehdejho Sovtskho svazu. Jeden stroj byl pitom sestelen, pilot Gary Powers zajat a pozdji vrcen v rmci vmny agent.

Snmky pozen z paluby U-2 pozdji tak odhalily sovtskou raketovou zkladnu na Kub a odstartovaly takzvanou Karibskou krizi.

E-8C Joint STARS

Letoun E-8C americkho letectva na platform civilnho Boeingu 707-300 je velitelsk a dic stroj pro pm velen a zen bojovch operac. Doke lokalizovat, identifikovat, klasifikovat, sledovat a zamit pozemn cle a pedvat tyto informace pomoc datovho spojen velen a dernm prvkm na soui, na moi nebo ve vzduchu. Doke poizovat radarov mapy pozemnho bojit na dlku a je zvlt uiten pro sledovn pohybu vozidel, vetn tk obrnn techniky, dlostelectva a nosi raket dlouhho doletu, stejn jako systm protivzdun obrany.

RC-135V/W Rivet Joint

Nad Evropou se objevuj stroje americkho i britskho letectva. Jde o speciln signln przkumn letoun, kter nese systmy pro geolokaci a kategorizaci signl v cel elektromagnetickm spektru, vetn rozmstn radar, komunikanch uzl, systmu elektronickho boje a dalch vysla.

Dky tomu doke tak lokalizovat pozemn jednotky a prostednictvm jejich elektromagnetickch emis sledovat jejich pohyb. Zrove je schopen odposlouchvat neptelskou komunikaci a pedvat ji v relnm ase.

Americk vzvdn stroj RC-135 Rivet Joint

RC-135U Combat Sent

Je navren tak, aby shromaoval technick informace o systmech radarovch vysla protivnka. Stroje americkho letectva jsou vybaveny k detekci a analze elektronickch signl ze zem.

Stejn jako u stroj Rivet Joint z nich zpravodajsk data umouj lokalizovat a urovat dosah radarovch zazen, co poskytuje zsadn vodtka o skutench schopnostech st protivzdun obrany. Letouny jsou opakovan nasazovny v oblasti ernho moe, na kter startuj ze zlivu Souda v ecku.

Nad Evropou se objevil rovn stroj WC-135 Constant Phoenix, kter je speciln variantou s citlivmi senzory, detekujcmi posuny hladin radioaktivnch stic v atmosfe. Pezdv se mu proto Nuke Sniffer. Letoun dorazil na britskou zkladnu Mildenhall na konci ledna. Letoun se pak pohyboval nad Stedozemnm moem.

Aliann letouny AWACS

Speciln letouny E-3 Sentry systmu AWACS jsou upraven dopravn letadla Boeing 707 vybaven radary a rdiovmi stanicemi, kter umouj sledovat cle ve vzduchu a navdt na n prostedky protivzdun obrany, dit leteck souboje i odposlouchvat neptelsk spoje. Radar snm oblast o rozsahu pes 300 tisc kilometr tverench.

NATO provozuje spolen flotilu 14 stroj z matesk zkladny v nmeckm v Geilenkirchenu a z pedsunutch operanch zkladen Konya (Turecko), Preveza/Aktion (ecko) a Trapani/Birgi (Itlie).

Vyznauj se kruhovou radarovou antnou na hbet. V disku je radarov systm, kter umouje obshnout prostor od zemskho povrchu po stratosfru. Radar m dosah pes 300 kilometr pro nzko letc cle a jet vt pro objekty ve vtch vkch. Radar me detekovat a identifikovat jakkoli ptelsk nebo neptelsk letoun. Informace pedv letadlm i pozemnm stediskm.

Bezpilotn RQ-4 Global Hawk

Global Hawk je klenotem mezi americkmi drony. Vydr ve vzduchu 32 hodin, maximln dolet m ke 23 tiscm kilometr, vkov dostup m pes 18 tisc metr. Lt tedy vrazn ve ne komern dopravn lety, kter lze najt typicky ve vce kolem 11 tisc metr.

INC7fa1c3 20191121 191121c 010

Prvn z pti aliannch bezpilotnch letoun Global Hawk na zkladn Sigonella na Siclii

Letoun je uren ke sbrn zpravodajskch a przkumnch dat o dn na zemi. Slou k ochran vlastnch vojk i ke zven jejich bojov efektivnosti, um tak odposlouchvat hovory protivnk. Stroj je vybaven komplexn sadou optoelektronickch, radarovch a elektronickch systm.

Doslova maratnsk mnohahodinov lety probhaj nyn prakticky kad den ze zkladny Sigonella na Siclii nad ernm moem a dokonce i pmo nad Ukrajinou.

Zabijk MQ-9 Reaper

Dal americk bezpilotn stroje, kter jsou zrove schopn nst vzbroj, jsou vyuvny v oblasti kolem ernho moe, ale v omezenj me. Startuj rovn ze Siclie, ale tak z Cmpia Turzii v Rumunsku, kde Spojen stty vybudovaly zkladnu.

Pat mezi bezpilotn stroje s dlouhou vdr, kdy mise mohou trvat i 30 hodin. Primrn jsou stroje ureny k nien mobilnch pozemnch cl, ale dky celmu spektru modernch senzor a komunikanch nstroj jsou vyuvny i k przkumu a sbru zpravodajskch dat.

Pmo z polskho zem startuj tak bezpilotn letouny MQ-1C Predator, kter vyuv americk 82. vsadkov.

Nmon EP-3E Aries II

Stroje americkho nmonictva, odvozen od nmonho hldkovho letounu P-3 Orion. Letouny hraj roli pi shromaovn zpravodajskch informac pedevm v pmoskch oblastech. Stroje jsou vybaveny tak, aby shromaovaly zpravodajsk taktick signly v relnm ase, vetn zachycovn komunikace, a lokalizovaly a klasifikovaly zie elektromagnetickho spektra, vetn tch, kter souvis s integrovanmi systmy protivzdun obrany.

V poslednch dnech se objevuj pedevm nad ernm moem zejm ke sledovn pohybu ruskch bojovch plavidel a oblasti anektovanho Krymu.

Protiponorkov P-8A Poseidon

Vceelov nmon stroje provozuj USA a Britnie nejen pro bnou hldkovou innost. Poseidon je peduren k lovu ponorek a hladinovch lod. Disponuje pohyblivmi kamerami, vkonnm radarem a systmy pro elektronick boj.

Letouny pravideln startuj nad Baltsk moe, ern moe, severn Atlantik a Stedozemn moe. Zatmco britsk letouny startuj ze zkladny Lossiemouth ve Skotsku, stroje americkho nmonictva operuj ze Sigonelly na Siclii.

Pracanti RC-12X

Turbovrtulov RC-12X americk armdy je men stroj s nim dosahem na platform populrnho lehkho letounu Beechcraft King Air. Je uren k vyhledvn a poslouchn neptelsk komunikace. Letouny, v nkter dny a tucet, jsou v posledn dob velmi aktivn pedevm v Pobalt a sousted na oblast militarizovan rusk exklvy Kaliningradu, Bloruska a Ukrajiny.

Letoun RC-12X americk armdy

Tajupln testovac ARTEMIS

Jde o pizpsoben stroj Bombardier Challenger 600/650 v rmci testovacho programu americk armdy, kter pomh vyvjet senzory pro budouc vysoce pesn detekn, zpravodajsk, przkumn a sledovac systm HADES.

Letoun pravideln ltal pes vchodn Evropu, od pobaltskch stt na severu a po Rumunsko na jihu. Tm se dostval do blzkosti hranic Kaliningradu, Bloruska a Ukrajiny. Jin trasy vedly nad ernm moem a blzko Krymu. Letoun operuje ze zkladny Mihail Koglniceanu v Rumunsku.

Superdrony RQ-4D Phoenix

Aliann varianta bezpilotnho stroje Global Hawk. V souvislosti s ruskou invaz na Ukrajinu jde pro flotilu pti tchto stroj NATO o prvn velk operan vyuit od zaazen do sluby pesn ped rokem.

Stroje startuj ze Siclie a setrvvaj dlouh hodiny nad Polskem, ale tak ernm moem. Na pozen a provozu se podl i esk republika.

Superdrony s rozptm takka 40 metr vydr ve vzduchu nepetrit hldkovat a 30 hodin. Dosah letoun je tak v podstat celosvtov.

Phoenix odstartuje ze Siclie a pelet nad zjmov oblasti na Blzkm i Stednm Vchod. Je schopn dolett nad jin Afriku, tm sedm tisc kilometr, zde absolvovat osmihodinov przkumn let a vrtit se.

We would love to give thanks to the author of this post for this awesome content

Oi a ui nad Ukrajinou. Situaci sleduj i legendrn pionn stroje U-2 – iDNES.cz

Debatepost