Putina si Zpad vypstoval slabost, hloupost a naivitou, tvrd politolog – iDNES.cz

Nikdo by neml bt pekvapen, e v Gruzii, Blorusku, Kazachstnu, na Ukrajin a jinde v postsovtskm prostoru zashlo Rusko vojenskou silou. Svt se dl pouze na ty, kte tuto realitu chpali u ped 24. norem 2022 a na ty ostatn, k politolog Zdenk K z Katedry mezinrodnch vztah a evropskch studi Masarykovy univerzity v Brn.

Podle nj ml Putin p toku na Ukrajinu na vbr nkolik variant. Mohl zvolit politicky a vojensky bezpenou vchodn variantu v prostoru, kter je vhodnj pro manvrovou vlku velkch mechanizovanch formac. Msto toho ale zvolil nejriskantnj mon scn hlubok operace.

Zkodnci vyslan do napaden zem ji v dob mru zlikviduj politick vdce, vnesou zmatek mezi obyvatelstvo, rozsvaj teror a zpomal mobilizaci.

Vsadki obsad letit, mosty, spojovac centra, klov dopravn uzly a otevou tm cestu hlavnm silm, kter jsou pod zminkou bnch cvien ji dvno soustedny ve vchozch prostorech a pipraveny k toku.

Rusk Blitzkrieg se zadrhl

Kyjev ml podle tto strategie vlastn padnout jet ped tm, ne doraz hlavn invazn sly. Hlavn zbran nemla bt palebn sla, nbr pekvapen, manvr, chaos a demoralizace obrnc. Z toho vyvozuji, e jej tla as a je ochotn jt za hranu rizika. Dvody pro jeho chovn ale neznm, konstatoval K.

Putinovi se vak hazard, ktermu se pitom v minulosti spe vyhbal, nevyplatil. Bleskov ovldnut Ukrajiny se zadrhlo. Ukrajina toti houevnatou obranou ukzala, e nen nefunknm sttem, jakm byla v roce 2014 a ustla der, kter by poloil mnoh zem na zpad.

Pokud by stejnou vlku muselo tm samo proti Rusku vst souasn Nmecko s jeho rozloenmi ozbrojenmi silami kanibalizujcmi bojovou techniku jako na bcm psu, Rusy zaplacenmi byznysmeny a politiky v klovch postech nebo zkorumpovan a a po ui zadluen Itlie, nevsadil bych na n ani zlmanou greli, dodal.

Jak upozornil, Rusko nyn sah k takzvan opotebovac vlce, kterou svt v ruskm podn pamatuje z eenska a ze Srie. V praxi to vzhledem k pevaze v materilu a potu iv sly znamen obklen velkch mst, rozmstn poetnho dlostelectva a zatek srovnvn mst se zem.

Budou toit na mkk cle, koly, kolky, nemocnice, sklady jdla, zdroje elektiny a tepl vody. Prost na cle, jejich znien vyvol ok a hrzu obti, popsal K s tm, e Kreml nebude mnit nic z toho, co fungovalo v Srii nebo eensku a proti emu svt ani nehnul prstem.

Moskva obvin ob a Zpad

Ze zloin pak podle nj naopak Moskva obvin svou ob, tedy Ukrajinu a samozejm ten zl Zpad. Zpadu hroz, e znovu a jenom ve vtm mtku uvid nov Sarajeva a nov Aleppa. Bude eit, co udlal patn, kdy Vladimira Vladimirovie patn pochopil, nesplnil, co mu dajn slbil a jak Zpad za ruskou politiku vlastn me, uvedl politolog.

Kolektivn Zpad si podle jeho slov dnenho Putina za uplynul dv dekdy vypstoval svoj slabost, hloupost a naivitou, ale v souasn situaci pr sta ke zmenen minulch chyb relativn mlo.

Od dodvek zbran, znrodnn majetku ruskch oligarch, pes jet tvrd ekonomickou vlku a po podporu dobrovolnk a dovolenk, ochotnch jt za Ukrajinu bojovat.

A v neposledn ad co nejdve zadit, e se rusk vojensk letadla, vojensk vrtulnky, vojensk lod a dal poklidn orajc traktory zanou zhadn ztrcet a nebudou se vracet na zkladny, navrhl K.

Nen podle nj pitom nutn k tomu oficiln vyhlaovat dnou bezletovou znu. Intern to nazvejme teba speciln operac. Star doba v mezinrodn politice pece vyaduje star pstup, dodal politolog.

We would love to give thanks to the author of this article for this outstanding web content

Putina si Zpad vypstoval slabost, hloupost a naivitou, tvrd politolog – iDNES.cz

Debatepost