Rusov obsadili nkolik mst i psychiatrii. Sestelili tyi sthaky – iDNES.cz

Rusk armda podle tvrzen ministerstva obrany dobyla nkolik ukrajinskch mst.Jednotky ruskch ozbrojench sil postupuj na irok front, uvedl mluv ruskho ministerstva obrany Igor Konaenkov. Vojska podle nj pevzala kontrolu nad sedmi sdly v Zporosk oblasti, dal vesnice dobyli vojci samozvan Donck lidov republiky (DLR).

Nedaleko msta ytomyr pak Rusov dajn sestelili tyi sthaky Suchoj Su-27. Od zatku vlky na konci nora tak podle agentury TASS rusk sly zniily 69 letadel, kter se nachzela na zemi, a 21 letoun ve vzduchu.

Celkem bylo od zatku operace znieno 2 119 ukrajinskch vojenskch zazen, dodal Konaenko. daje o ztrtch zveejovan obma stranami ale nelze nezvisle ovit.

Rusko podle guvernra Kyjevsk oblasti obsadilo Rusko psychiatrickou nemocnici v osad Borodjanka. V zazen je asi 670 lid.Nevme, jak mme tyto lidi evakuovat, jak je mme zachrnit, ekl guvernr Oleksij Kuleba.

Dochz jim voda a lky. Jsou to lid se specilnmi potebami, kte potebuj neustlou pi. Mnoho z nich je u nkolik let upoutno na lko, dodal guvernr.

Podle listu Ukrajinska pravda rusk vojska Borodjanku v pedchozch dnech ostelovala, znieno bylo nkolik obytnch budov. Na zbrech agentury Reuters z msta lze krom trosek vidt i znien rusk armdn vozidla.

V sobotu pokraovala diplomatick jednn. Ukrajinsk ministr zahrani Dmytro Kuleba oekv v nsledujcch dnech uvalen novch sankc na Rusko. d tak vce zbran pro Ukrajinu. ekl to po rozhovoru se svm americkm protjkem Antonym Blinkenem.

Kuleba zopakoval, e je frustrujc, e Severoatlantick aliance odmtla zzen bezletov zny nad zemm vlkou suovan Ukrajiny. Takov krok by podle nj vedl ke snen potu obt.

Od zatku invaze Rusko el kritice, e to na civiln cle, co Moskva odmt. K ochran civilist a civiln infrastruktury vyzvaj OSN i dal mezinrodn organizace. Tisce oban Ukrajiny se sna ped vlkou utct.

st obyvatel zhruba edestitiscovho msta Irpi nem pstup k tekouc vod, elektin i plynu, napsal panlsk denk El Pas. S evakuac civilist pomhaj i ukrajint vojci, z nich st ale pokrauje dle k bojovm pozicm.

Lidem na odchodu ehn katolick knz Tade, kter chce ale ve mst zstat. V poslednch hodinch bomby dopadly na vlakov ndra a dal sti msta. Prv bombardovnm ndra a eleznice, kter by byla klov pro odchod civilist z msta, podle ukrajinskch pedstavitel rusk vojsko dokazuje, e jeho clem nejsou vojci a vojensk objekty, ale adov oban.

Odchod do Kyjeva vak vrazn ztuje tak to, e ukrajinsk armda vyhodila do povt klov most na silnici do ukrajinsk metropole, aby zpomalila postup ruskch vojsk. U trosek mostu se pesto shromauj stovky a tisce lid, kte chtj uprchnout z oblasti. Pomhaj jim v tom lenov armdy a domobrany.

Nemm kontakt se svou rodinou, nemm telefon a internet nefunguje, ekl reportrovi denku El Pas mu, kter k, e jeho kolem je brnit msto.

Rusko ukonilo klid zbran

Mluv ruskho ministerstva obrany Konaenkov v sobotu veer uvedl, erusk vojska po krtkm pm opt zahjila ostelovn dvou mst na jihovchod Ukrajiny, vetn pstavu Mariupol. Vzhledem k neochot ukrajinsk strany (…) ton operace znovu zaala v 18:00 moskevskho asu (16:00 SE), uvedl Konaenkov, podle kterho odchodu civilist zabrnili ukrajint nacionalist.

Mariupol a Volnovachu nemohl oznmenmi humanitrnmi koridory opustit jedin civilista. Obyvatele tchto mst nacionalistick formace pouvaj jako lidsk tt, dodal mluv.

Klid zbran vyhlen Moskvou zaal platit v sobotu rno, u po necelch tech hodinch ale hlsili obyvatel Volnovachy ostelovn dlostelectvem.

f donck regionln sprvy Pavlo Kyrylenko oznmil, e se z Volnovachy nedaleko Mariupolu podailo evakuovat 400 lid. Pvodn mly ukrajinsk ady v plnu dostat do bezpe na 15 tisc civilist. Kyrylenko ale ekl, e rusk jednotky klid zbran nedodrely a msto zaaly znovu ostelovat.

Dosvduji, e Rusko dohodu poruilo navzdory zprostedkovn ervenm kem, nedodruje zvazky a osteluje msto Volnovacha, sdlila podle serveru Ukrajinska pravda ministryn pro reintegraci doasn okupovanch oblast Iryna Vereukov.

Krom Volnovachy, kter m asi 22 tisc obyvatel, mlo pm platit tak pro 65 kilometr vzdlen Mariupol. I tam ale podle mstostarosty Serhije Orlova ostelovn pokraovalo a klid nebyl ani podl humanitrnho koridoru, kter vede do Zporo.

Britnie uvedla, e Ruskem navren pm bylo pravdpodobn pokusem zmrnit zpadn kritiku za oblhn msta, kde podle tamn sprvy dochz jdlo, netee voda a nefunguje elektina. Zrove mohly mt rusk jednotky anci peskupit sly k obnoven ofenzivy.

Tm, e Ukrajinu obvinilo z poruen dohody, chce Rusko nejsp pesunout zodpovdnost za souasn a budouc civiln obti ve mst, uvedlo britsk ministerstvo obrany.

We want to thank the author of this article for this remarkable web content

Rusov obsadili nkolik mst i psychiatrii. Sestelili tyi sthaky – iDNES.cz

Debatepost