Styrelseledamotens dubbla stolar: ”Låter väldigt märkligt”

SvFF: ”Väldigt märkligt”

Svensk fotboll har fört en kamp för statligt stöd till barn och ungdomar.

Nu kan Sportbladet avslöja att motparten i tvisten, RF, valde en advokatbyrå vars delägare sitter i förbundets styrelse.

– Det låter ju väldigt märkligt, kommenterar Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på SvFF.

Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollförbundet har nyligen mötts i en tvist gällande bidragsbeslutet om takregel inom svensk idrott.

SvFF hade yrkat på att skiljenämnden skulle upphäva alternativt förklara beslutet om takregeln på tio procent som overksamt. Beslutet om bidragstak fattades av Riksidrottsstämman i maj 2021 och berör specialförbunden och hela det centrala bidragssystemet till svensk idrott. Svensk fotboll förlorade tvisten.

RF:s ombudskostnad för den juridiska processen landade på 920 000 kronor, bekräftar generalsekreterare Stefan Bergh för Sportbladet. Valet av ombud under processen föll på Westerberg & Partner Advokatbyrå. En av byråns delägare är Stefan Bessman, som också är ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

När Sportbladet frågar Stefan Bergh om Stefan Bessman var delaktig i valet av ombud kommer svaret snabbt.

– Nej, nej, nej. Det var han inte, säger Stefan Bergh.

Hur resonerade ni kring ert val?

– Uppslaget att anlita den byrån kom upp via vår juristavdelning. De ansågs vara lämpliga för uppdraget. Det fanns en tidsfaktor att beakta, för att hitta ett ombud snabbt. Då valde vi att anlita dem. Det faktum att Stefan Bessman är delägare har inget som helst att göra med det. Bessman är ledamot i Riksidrottsstyrelsen och när väl skiljedomen startade sin process har ombuden aldrig haft kontakt med vår styrelse.

Ser du några problem med att RF väljer en advokatbyrå vars delägare sitter i Riksidrottsstyrelsen?

– Nej, det gör jag inte. Advokatbyrån utförde sitt uppdrag på ett bra sätt och den kontakt de hade med RF var via våra vanliga jurister ett antal gånger under processen.

Stefan Bergh under Almedagsveckan i Visby.

Stefan Bessman bekräftar dock för Sportbladet att han var engagerad i valet av advokatbyrå.

– Jag kan väl säga så här att det blev en situation där det blev ganska bråttom i somras där Svenska fotbollförbundet påkallade den här tvisten. Det konstaterades att vi fick titta på vilka ombud vi kunde tänka oss. Då var det kort och gott så att jag har kollegor på min byrå som inte gör annat än sysslar med skiljedomsförfarande och är experter på det. Då föreslog jag dem och flera andra tänkbara alternativ och sen släppte jag det till RF:s chefsjurist och generalsekreterare, förklarar Stefan Bessman.

Var du involverad under själva skiljedomsprocessen?

– Nej, där har vi sett till att hålla så vattentäta skott som möjligt. Jag har inte varit involverad.

Ni har inte ens bollat frågan, med tanke på att du sitter på information om RF?

– De har ställt frågor rent allmänt om hur bidragssystemet inom Riksidrottsförbundet fungerar och så har jag förmedlat kontakt med RF:s chefsjurist, men i övrigt har jag inte varit involverad i hanteringen.

Hur ser du på att RF valt att använda en advokatbyrå i vilken en av Riksidrottsstyrelsens ledamöter är delägare?

– Jag prövade om det skulle kunna vara en intressekonflikt och så funderade jag också kring att jag är vice ordförande i ett annat idrottsförbund (Svenska skidförbundet, red anm) som möjligen skulle kunna beröras. Eftersom den här frågan rör giltigheten av ett beslut fattat av Riksidrottsmötet funderade jag på om det var något som jag varit involverad i från skidförbundets räkning och konstaterade att den frågan hade jag inte tagit i.

Hur resonerade ni kring din koppling till advokatbyrån?

– Övervägandet var uppe för diskussion med de kollegor som eventuellt skulle erbjudas uppdraget och vi övervägde om det skulle vara ett problem. Men efter att vi hade tittat i regelverket ansåg vi inte att det skulle vara ett sådant bekymmer. Att de är kollegor till mig och jag är ställföreträdare för den part som företräds utgör inte advokatjäv i regelverkets mening, hävdar Stefan Bessman.

Kommer du att ta del av de pengar som kommer in i byrån för uppdraget?

– Det tillfaller delägarna i efterhand, det är alldeles riktigt. Hur den fördelningen ser ut får vi se, men som utgångspunkt får de jurister som utfört uppdraget ta del av arvodet. Det är möjligt att jag kommer att få en slant, men det vet inte jag nu.

Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand finner uppgifterna anmärkningsvärda.

– RF gör ju sina val, men det låter ju väldigt märkligt om det du säger skulle stämma. En sådan här principiellt viktig process i en medlemsdriven organisation behöver ju vara helt oklanderlig så för mig låter det osannolikt att någon då överhuvudtaget skulle riskera att sitta på dubbla stolar som det du beskriver, säger han.

Hur ser du på Stefan Bessmans och Stefan Berghs resonemang?

– Själva sakfrågan i ärendet är ju avgjord och det är en sak. Men det här handlar ju om själva processen och baserat på de uppgifter jag får reser det några frågetecken som behöver rätas ut. Att RF väljer att lägga uppdraget och med idrottens pengar betala en advokatbyrå som en styrelseledamot är delägare kan ju vara tveksamt, men det får dom svara på. Vad jag menar är att det får ju inte finnas risk för dubbla intressen och jäv och vi måste utgå från att saker hanteras på ett korrekt sätt.

Hur ser du på att Stefan Bessman, som även sitter som representant i Svenska skidförbundet, föreslagit advokatbyrå för RF?

– Jag vet uppriktigt inte hur det påverkar, men det verkar vara många olika stolar inblandade.

Stefan Bessman.
Publisert:

We would like to thank the writer of this article for this remarkable material

Styrelseledamotens dubbla stolar: ”Låter väldigt märkligt”

Debatepost