SWIFT v Rusku stle funguje, Raiffeisenbank zvauje odchod – iDNES.cz

Sanknm opatenm vyhovme, uvedl SWIFT v prohlen citovanm agenturou Bloomberg.

Jednme s ady, abychom zjistili, na kter spolenosti se nov opaten vztahuj a odpojme je, jakmile k tomu obdrme prvn pokyny.

Odstien od systmu SWIFT m ruskm bankm znemonit pijmat i odeslat zahranin platby a povauje se za jeden z nejsilnjch ekonomickch sanknch nstroj, spolen se zmrazenm devizovch rezerv rusk centrln banky.

Raiffeisenbank se chyst vycouvat

Rakousk spolenost Raiffeisenbank zvauje svj odchod z Ruska. Stala by se tak prvn evropskou bankou, kter by od potku rusk invaze na Ukrajinu takov krok uinila. Zisky Raiffeisenbank z zem Ruska vak jsou pro spolenost dlouhodob velmi dleit a rozhodnut tak pro firmu nebude jednoduch.

Pedstavitel Raiffeisenbank uvedli, e ukonen podnikatelskch aktivit v Rusku nebude bezprostedn. Veden banky o nm mus teprve zauvaovat. V loskm roce toti firma v Rusku vydlala hned tetinu z celkovho zisku, kter atakoval hranici 1,5 miliardy eur (asi 75 miliard korun). Informovala o tom agentura Reuters.

Protirusk sankce zpadnch stt mn plny mnoha podnik. Raiffeisenbank, kter na zem Ruska podnik u od rozpadu Sovtskho svazu, se tak spolen s dalmi spolenostmi nyn sna tmto restrikcm pizpsobit.

Mon tak napodob energetick giganty jako je Shell nebo BP, kter sv obchodn vztahy s Ruskem chtj takt omezit.

Dopady takovho kroku na hospodsk vsledky Raiffeisenbank vak prozatm nejsou jasn. Zstupci spolenosti ale uvedli, e by Raiffeisenbank takov krok ustla. Pokud by k nmu nakonec skuten dolo, musela by rusk Raiffeisenbank tento postup tak koordinovat s tamj centrln bankou.

Raiffeisenbank nyn v Rusku stle zajiuje nepetritou dostupnost svch finannch slueb pro sv klienty, a to na zklad stvajc legislativy i pokyn ze strany regultora, okomentovala situaci rusk dcein spolenost Raiffeisenbank.

V Rusku psob tak italsk a francouzsk banky

Krom Raiffeisenbank vak v Rusku operuj i dal evropsk banky, kter nyn maj kvli konfliktu na Ukrajin zamotanou hlavu. Nejvce aktivit v Rusku maj hlavn italsk a francouzsk banky.

Teba Socit Gnrale, pod kterou pat i esk Komern banka, psob v Rusku s nkolikaletou pestvkou u od roku 1872. Jej rusk dcein spolenost Rosbank m 1,5 milionu klient a do kasy matesk spolenosti pispv celkem asi ze dvou procent. Dleit je rusk podnikn teba i pro italskou UniCredit Bank, kter matesk spolenosti generuje necel tyi procenta z celkovho zisku skupiny.

Z Ruska odchz i nkolik dalch evropskch spolenost, jako napklad norsk energetick gigant Equinor. K podobnmu kroku se odhodlaly i americk firmy jako United Parcel Service (UPS) i FedEx, kter zastavuj doruovn zsilek do Ruska a na Ukrajinu.

Britsk energetick kolos BP se kvli rusk invazi na Ukrajinu zbav svho ptinovho podlu v nejvt rusk ropn spolenosti Rosnf.

Zpadn spojenci zrove zvili sil o potrestn Ruska novmi sankcemi. Nkter rusk banky byly odpojeny od globlnho platebnho systmu SWIFT. Zmrazena budou tak aktiva rusk centrln banky, co omez pstup zem k jejm zahraninm rezervm. Rubl vi dolaru odepsal kolem 30 procent.

We would like to say thanks to the writer of this post for this awesome web content

SWIFT v Rusku stle funguje, Raiffeisenbank zvauje odchod – iDNES.cz

Debatepost