Zatek vlky na Ukrajin zvil zjem o televizn zpravodajstv – iDNES.cz

Tuzemt divci v mnohem vt me sledovali britskou BBC nebo ukrajinsk zpravodajsk kanl Ukraina 24. Britsk BBC World News pak u eskch divk zaznamenala meziron nrst 253 procent.

Zjem divk o televizn zpravodajstv je piblin dvojnsobn ne ped tokem Ruska a petrvv i v dubnu. Pekvapil ns velk zjem o bezplatn pidan kanl Ukraina 24, kter ml u naich divk v beznu tyikrt vt sledovanost ne BBC, uvedl editel marketingu televize Telly Jan Schppel.

Po toku Ruska na Ukrajinu zmnila CNN Prima News vyslac schma. Vedle ady specil zvila poet zpravodajskch relac v tdnu i o vkendu. Stanice m na Ukrajin vlastn tby.

Celodenn share v clov skupin 15+ doshl 2,41 procent, nejvy sledovanosti doshl kanl v obdob od 26. nora do 6. bezna, kdy byl prmrn share 4,08 procent, pipojil fredaktor zpravodajstv a publicistiky CNN Prima News Pavel trunc.

Jsem rd, e nae zpravodajstv pithlo k obrazovkm i mlad generaci divk, kter obvykle hlt informace z internetu, doplnil.

Televizn noviny TV Nova jsou dlouhodob nejsledovanj zpravodajskou relac v zemi, ale i ty zaznamenaly vy zjem divk. Porovnvme-li situaci, jak panovala ped a po zahjen vlky na Ukrajin, pak nm z toho vychz, e jejich celkov zsah (reach) narostl ve vech clovch skupinch, sdlil iDNES.cz editel zpravodajstv a publicistiky Novy Kamil Houska.

Doplnil, e v clov skupin divk 15 a 54 to byl nrst tm o pt procentnch bod, co pedstavuje o 239 tisc divk vce, na celkovch 2 980 tisc divk. V kategorii 4+ byl nrst o 4,3 procentn body, tedy o 411 tisc divk na celkovch 6 034 tisc divk, a to za obdob od 21. nora do 20. bezna.

Je to pochopiteln, divk se konflikt na Ukrajin dotk velmi intenzivn, chtj vdt, co se tam dje a tak, jak to ovlivn jejich ivoty, dodal Houska.

Nova hned od prvnho dne vlky rovn navila as vnovan zpravodajstv. Tdn jsme pidali vce ne est hodin zpravodajskho televiznho obsahu, vetn ivch vstup, a na 13 hodin 35 minut tdn. V poslednch dvou tdnech jsme mli hodinovou hlavn zpravodajskou relaci. U samotnch Televiznch novin to byl nrst o vce ne dv hodiny na est hodin a 45 minut tdn. Do toho samozejm nepotme prodlouen Sndan s Novou, kter se Ukrajin takt vnuj, speciln vysln TN Live nebo TN.cz, kde mme krom naich vlastnch zprv i stream ukrajinsk zpravodajsk televize 1+1, vypoetl editel zpravodajstv a publicistiky Novy.

Zven zjem o zpravodajstv zaznamenala i veejnoprvn televize. Ve tvrtek 24. nora sledovalo T24 prmrn 16,91 % divk starch 15 let, co je nejvy slo od volebn soboty v jnu 2021, a zpravodajsk program esk televize oslovil bezmla ti miliony divk starch 15 let, uvd server Lupa.cz.

Sledovanost esk televize tak byla vt ne v beznu 2020 bhem prvn vlny pandemie koronaviru. Vt divck zjem zaznamenala i hlavn zpravodajsk relace T Udlosti, kterou sledovalo 1,438 milionu divk a jej podl na sledovanosti doshl 35,43 %.

Podle dat vyplvajcch z przkumu pro Asociaci televiznch organizac m televizn pijma 95 procent eskch domcnost. Ti z deseti domcnost maj dokonce dva a vce televizor. ei se loni podle daj distribun spolenosti Atmedia dvali na televizi v prmru ti hodiny a 43 minut denn. Je to o procento vce ne v pedchozm roce a zrove o osm procent vy sledovanost ne v pedcovidovm roce 2019.

We want to say thanks to the author of this short article for this incredible web content

Zatek vlky na Ukrajin zvil zjem o televizn zpravodajstv – iDNES.cz

Debatepost