Zatmco Evropa posiluje restrikce, chod Britov do divadel i na pivo – iDNES.cz

Nen to poprv, co zem v souvislosti s pandemi covidu-19 nepostupuje stejn jako mnoh okoln stty. Spojen krlovstv, kter hls skoro 145 tisc obt epidemie, dosud proilo ti celosttn uzvry a nyn sleduje, jak zem vetn Nizozemska, Belgie, Nmecka, Rakouska a eska zavd lockdowny a restrikce kvli vysokm potm pacient v nemocnicch.

Akoli premir Boris Johnson varoval, e blizard z vchodu by stle mohl v Britnii naruit svten obdob, mnoz vdci maj za to, e vtr dnes vane opanm smrem.

V thle vln nejsme pozadu za Evropou. Oni jsou za nmi, ekl agentue AP profesor medicny Paul Hunter psobc na vysok kole University of East Anglia. Rozmach nkazy spojen s vysoce nakalivou koronavirovou variantou delta, kter aktuln svr pevninskou Evropu, zashl Britnii v lt, kdy mstn vlda ruila posledn zkonn restrikce v ekonomickm a spoleenskm ivot.

Protoe se delta na ostrovech rozila v lt, kdy penos respiranch vir nen tak siln, nebylo to tak vbun, jak bychom to ekali bhem zimy, ekl expert na modelovn infeknch onemocnn z Edinbursk univerzity Mark Woolhouse. Myslm, e Spojen krlovstv zailo svou vlnu delty v phodn dob, kdeto napklad u Rakouska je to pesn naopak, dodal.

Mnoz vdci pedpovdali, e britsk prstky nkaz vystel nahoru po 19. ervenci, co byl termn staen tm vech zbvajcch restrikc oznaovan v mdich i jako den svobody. To se ovem nestalo. Poty nov odhalench infekc, kter byly tehdy mezi nejvymi v Evrop, od t doby kolsaj nahoru a dol, obavy z dal niiv vlny se ale nenaplnily. Prstky nicmn zstvaj relativn vysok a zem registruje pes 40 000 novch nkaz na den.

Britnie tak tento tden hlsila denn asi 130 mrt spojench s covidem-19, poty obt a hospitalizac ovem pi relativn vysok prookovanosti, obzvlt mezi seniory, zstvaj vrazn pod maximy z pedchozch vln epidemie. Britsk nemocnice nejsou zavalen pacienty s covidem-19, by jsou extrmn vyten v dsledku dvjch odklad neurgentn pe. Konzervativn vlda premira Johnsona zatm nevid potebu shnout po plnu B a znovu naizovat noen rouek i prci z domova ve snaze ulevit zdravotnkm.

ivot v Britnii se tak v tchto dnech me zdt nezvykle normln a mnoz lid se oddvaj aktivitm spojenm s vnonmi svtky s novm elnem. Tento nov norml je vak do jist mry svzan pandemi.

Britov se ivota bez restrikc boj

Psycholog Ivo Vlaev z University of Warwick, kter studoval data z rznch evropskch zem, se domnv, e obyvatel Britnie se z vt sti stle d protiepidemickmi zsadami, i kdy u jim to neukld zkon. daje o pohybu lid naznauj, e Britov stle mn cestuj a mn se stkaj ne ped pandemi. Ve skutenosti se docela bojme chodit ven a dlat obvykl vci, ekl Vlaev.

Vlda plon nevyaduje ukazovn vakcinanch potvrzen na pracovitch i na rznch udlostech a vylouila zaveden povinnho okovn pro irokou veejnost. To se tk pouze pracovnk zdravotnickch a peovatelskch zazen. Zrove se vlda sousted na peokovn rizikovch skupin tzv. posilovac dvkou. Nedvno premir Boris Johnson na svm Twitteru sdlil, e Britnie dala tchto dvek u 15 milion.

st odbornk na veejn zdrav spolen s opozinmi politiky vld vytkaj, e v boji s koronavirem pli spolh na vakcinaci. Volaj po nvratu povinnho noen rouek a dalch opaten. Nkte epidemiologov jsou ale opatrn optimistit, e souasn strategie by mohla bt pro tuto zimu dostaten. Podle Huntera k lep pozici Britnie pispv i sla pedchozch vln epidemie. Stle mme mnohem vce imunity z pirozench infekc ne vtina evropskch zem, podotkl.

We wish to give thanks to the author of this article for this awesome web content

Zatmco Evropa posiluje restrikce, chod Britov do divadel i na pivo – iDNES.cz

Debatepost